Programul de finantare: Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara: 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Prioritate de investiţie: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1A Microîntreprinderi

Beneficiar: METACLASS PRODCOM SRL

Autoritatea de Management: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,

Organismul Intermediar: AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Valoarea totală a proiectului: 1.466.037,18 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 885.024,36 lei.

Data începerii proiectului este 01.07.2016 și Data finalizării proiectului: 29.04.2021.

Cod SMIS: 106553

Obiectivele proiectului:

  1. Asigurarea conditiilor preliminare in vederea construirii unei structuri de cazare turistica de tip pensiune
  2. Infiintarea unei structuri de cazare turistica de tip pensiune
  3. Autorizarea si clasificarea structurii de cazare ca pensiune la nivel minim de 3 margarete

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Conditii de legalitate asigurate in vederea demararii lucrarilor de interventie la cladire existenta cu destinatie structura de cazare de tip pensiune concretizat în obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor, inclusiv autorizația de construire, elaborarea tuturor documentelor tehnice inclusiv proiectul tehnic cu detalii de execuție și caiete de sarcini.
  2. Structura de cazare de tip pensiune construita si dotata conform legislatiei in vigoare, concretizat în finalizarea lucrărilor de execuție conform autorizației de construire și a proiectului tehnic, obținerea recepției la terminarea lucrărilor, dotarea corespunzătoare conform Planului de afaceri.
  3. Structura de cazare de tip pensiune, functionala, autorizata si clasificata la nivel de minim 3 margarete, concretizat în obținerea Certificatului de clasificare de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin care Pensiunea Salina Gymnasium a primit categoria de clasificare 4 margarete pentru tipul de unitate ”pensiune turistică”.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii

Obiectivul general al Metaclass Prodcom SRL a fost de a-si diversifica activitatea prin investiții în domeniul turismului, în sensul deschiderii unei structuri de cazare turistică de tip pensiune turistică clasificată la un nivel minim de 3 margarete. Ca urmare a proiectului, Beneficiarul a reușit atingerea obiectivului, realizând în centrul istoric al municipiului Turda pensiunea turistică ”Salina Gymnasium” prin reabilitarea unei clădiri cu încărcătură istorică, ce datează din secolul al XVI-lea. Pensiunea realizată prin proiect a obținut de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului clasificarea de 4 margarete. Prin realizarea acestui obiectiv, investiția a determinat la nivelul localității și a regiunii, creșterea locurilor de cazare, creșterea vizibilității pentru obiectivele turistice din zona de implementare, îmbunătățirea calității serviciilor turistice oferite în zonă, creșterea veniturilor la bugetul local și regional. Învestiția are și un impact social, având în vedere că în urma realizării proiectului, compania a creat 5 noi locuri de muncă din care unul este ocupat de persoană încadrată în categorie defavorizată, contribuind la creșterea gradului de ocupare a populației active din localitate și la creșterea veniturilor pentru persoanele angajate. Totodată, un impact social este determinat și de faptul că pensiunea oferă facilități de cazare și pentru persoanele cu dizabilități.

Descarcă document

Vă așteptăm să ne treceți pragul și să vă bucurați de ospitalitatea ardelenească!

De fiecare dată când ajungeți în inima Transilvaniei, vă așteptăm să ne fiți oaspeți. Vă veți bucura de ospitalitate ca-n Ardeal și de servicii de cazare de cea mai bună calitate, cu mic dejun inclus!

0723 134 274